Vermietung

Honda NC750X

MOTORRAD

Preise


Zeitraum
1 Tag
Preis
85,00 €
Freie km
600 km
Preis / km
0,0 €

Zeitraum
1 Wochenende
Preis
235,00 €
Freie km
600 km
Preis / km
0,0 €

Tarifdetails

Stundentarif 15,00 Euro
Sparwoche
Mo-Fr. incl.900km 185,00 Euro
Woche 7 Tage
incl.1500km 305,00 Euro
Extra Kilometer 0,35 Euro


Jetzt ANRUFEN
Email
Anfahrt